Zamówienia publiczne

ID Nazwa postępowania Termin składania ofert Informacja o wynikach postępowania
DI.2830.7.2020 Świadczenie usług pogrzebowych (grabarskich) 27.10.2020    POBIERZ
DI.2830.6.2020 Przyłącz wody do Cmentarza Kobierzyn-Lubostroń 02.09.2020    POBIERZ
DI.2830.5.2020 Wykonanie cięć pielęgnacyjnych oraz usunięć drzew na terenie cmentarzy komunalnych w Krakowie 01.09.2020    POBIERZ
DI.2830.4.2020 Wykonanie cięć pielęgnacyjnych, usunięć drzew oraz nasadzeń drzew i krzewów na terenie cmentarzy komunalnych w Krakowie 26.06.2020    POBIERZ
DI.2830.3.2020 Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej na budowę kolumbariów, przebudowę ogrodzenia i remont/przebudowę alejek na cmentarzu Kobierzyn – Lubostroń w Krakowie. 18.03.2020    POBIERZ
DI.2830.2.2020 Wykonanie projektu adaptacji pomieszczenia gospodarczego wraz z jego rozbudową w budynku administracyjnym dla potrzeb archiwizacji dokumentów na Cmentarzu Podgórze przy ul. Wapiennej 13 w Krakowie 07.02.2020    POBIERZ
DI.2830.1.2020 Wykonanie cięć pielęgnacyjnych i usunięć drzew na terenie cmentarzy komunalnych w Krakowie 07.02.2020    POBIERZ
DA.251.8.2019 Bezgotówkowy zakup paliw płynnych na potrzeby Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie w 2020 r. 06.12.2019    POBIERZ
DA.230.6.2019 Zakup i dostawa środków czystości dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie 2020 r. 06.12.2019    POBIERZ
DA.230.5.2019 Zakup i dostawa materiałów biurowych dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie w 2020 r. 06.12.2019    POBIERZ