Alert IMGW. Uwaga na burze.

Alert IMGW. Uwaga na burze.

Czytaj dalej
Biuro Obsługi Klienta Cmentarza Podgórskiego - informacja

Biuro Obsługi Klienta Cmentarza Podgórskiego - informacja

Czytaj dalej
Czasowy zakaz prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych na terenie dawnego cmentarza wojskowego przy ul. bp. Prandoty  w Krakowie

Czasowy zakaz prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych na terenie dawnego cmentarza wojskowego przy ul. bp. Prandoty w Krakowie

Czytaj dalej

Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym

Czytaj dalej

Trwają prace budowlane na Starym Cmentarzu Podgórskim. CZASOWE ZAMKNIĘCIE CMENTARZA do dnia 15.06.2024 r.

Czytaj dalej

Przetarg ustny-aukcja na nabycie nisz urnowych i oddanie do użytkowania oraz dysponowania osobom fizycznym - Cmentarz Podgórki Tyniecki

Czytaj dalej

O Zarządzie Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

Autor: Piotr Forczek

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Kraków wykonującą zadania użyteczności publicznej z zakresu zarządzania i administrowania cmentarzami komunalnymi. ZCK realizuje przyznane kompetencje z poszanowaniem godności i czci należnej osobom zmarłym oraz w sposób umożliwiający osobom bliskim kultywowanie pamięci po zmarłych i realizację przysługującego im prawa do pochowania.

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie zaspokaja zbiorowe potrzeby mieszkańców Krakowa z zakresu cmentarnictwa między innymi poprzez:

  1. przyjmowanie zwłok, szczątków i popiołów ludzkich do pochowania,
  2. utrzymanie we właściwym stanie sanitarnym, estetycznym i technicznym obiektów, urządzeń i terenów cmentarnych,
  3. realizację zadań zleconych w zakresie opieki, administrowania, prac remontowych i konserwacyjnych grobów, pomników, tablic pamięci i innych obiektów mających wartość pamiątek historycznych wraz z ich otoczeniem, wskazanych przez Gminę Miejską Kraków, znajdujących się na cmentarzach komunalnych,
  4. świadczenie usług grabarskich.

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie zarządza 12 cmentarzami komunalnymi (tj. stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Kraków). Poza zakresem zarządu ZCK pozostają cmentarze parafialne i wyznaniowe.