Zamówienia publiczne

ID Nazwa postępowania Termin składania ofert Informacja o wynikach postępowania
P–7/TP/2024 Remont portierni głównej i kiosku handlowego zlokalizowanych przy budynku administracyjnym ZCK ul. Rakowicka 26 w Krakowie (NR 2) 28.06.2024
P-5/TP/2024 Usługi w zakresie utrzymania zieleni na terenie cmentarzy komunalnych w Krakowie w podziale na dwie części. 13.06.2024
Plan zamówień Aktualizacja nr 4 Plan postępowań o udzielenie zamówień 2024 - Aktualizacja nr 4 01.01.2024
P–4/TP/2024 Remont dachu budynku administracyjnego z robotami towarzyszącymi na Cmentarzu Prądnik Czerwony w Krakowie. 06.06.2024
Plan zamówień Aktualizacja nr 3 Plan postępowań o udzielenie zamówień 2024 - Aktualizacja nr 3 01.01.2024
Plan zamówień Aktualizacja nr 2 Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2024 rok - Aktualizacja nr 2 01.01.2024
P–2/TP/2024 Remont portierni głównej i kiosku handlowego zlokalizowanych przy budynku administracyjnym ZCK ul. Rakowicka 26 w Krakowie. 13.05.2024    POBIERZ
P-3/TP/2024 Przebudowa i modernizacja infrastruktury na Cmentarzu Podgórze w Krakowie – część 8 (modernizacja alejki leżącej między kwaterą IVa i Va oraz Va i Vb, Vc wraz z budową kanalizacji) 10.05.2024    POBIERZ
Plan zamówień Aktualizacja nr 1 Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2024 rok - Aktualizacja nr 1 01.01.2024
P-1/TP/2024 Przebudowa i modernizacja infrastruktury na Cmentarzu Podgórze w Krakowie – część 8 (modernizacja alejki leżącej między kwaterą IVa i Va oraz Va i Vb, Vc wraz z budową kanalizacji). 15.04.2024    POBIERZ