Zamówienia publiczne

ID Nazwa postępowania Termin składania ofert Informacja o wynikach postępowania
Plan zamówień Aktualizacja nr 15 Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 rok - Aktualizacja nr 15 01.01.2022
P–26/TP/2022 Modernizacja i rozbudowa systemu p.poż na cmentarzach komunalnych w Krakowie – w podziale na 2 części. 07.11.2022    POBIERZ
P–25/TP/2022 Dostawa bonów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych dla pracowników Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie z możliwością realizacji tych bonów w placówkach handlowych. 04.11.2022    POBIERZ
Plan zamówień Aktualizacja nr 14 Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 rok - Aktualizacja nr 14 01.01.2022
Plan zamówień Aktualizacja nr 13 Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 rok - Aktualizacja nr 13 01.01.2022
P–23/TP/2022 Kontynuacja prac w zakresie rozbudowy Cmentarza Prądnik Czerwony w Krakowie – w podziale na 3 części. 03.11.2022    POBIERZ
Plan zamówień Aktualizacja nr 12 Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 rok - Aktualizacja nr 12 01.01.2022
P–21/TP/2022 Modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego oraz systemu p.poż na cmentarzach komunalnych w Krakowie – w podziale na 3 części. 21.10.2022    POBIERZ
P–22/TP/2022 Dostawa bonów w formie kart przedpłaconych dla pracowników Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie w podziale na 2 części. 20.10.2022    POBIERZ
Plan zamówień Aktualizacja nr 11 Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 rok - Aktualizacja nr 11 01.01.2022