Polityka prywatności - RODO

Polityka prywatności - Aplikacji Cmentarze Kraków

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie(dalej: ZCK) z siedzibą przy ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków szanuje prawo użytkowników aplikacji przez nią stworzonych do prywatności i oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby nie gromadzić żadnych danych oprócz tych, które są konieczne do prawidłowego funkcjonowania aplikacji lub tych, których gromadzenie ma na celu zwiększenie użyteczności produktów firmy.

Informujemy, że:

  • Wszelkie dane, które mogłyby w jakikolwiek sposób pozwolić na identyfikację (ustalenie tożsamości) Użytkownika, nie są gromadzone przez aplikacje ani udostępniane przez Usługodawcę jakimkolwiek osobom trzecim.
  • Podczas użytkowania aplikacji z poziomu urządzenia z systemem Android zapisywane są tylko tymczasowe dane na urządzeniu klienta.
  • Aplikacje anonimowo zbierają dane statystyczne dotyczące m.in. lokalizacji użytkownika, czy danych udostępnianych przez system Android. W aplikacjach za zbieranie danych statystycznych oraz sposobu użytkowania aplikacji odpowiedzialne są następujące usługi:
  • Aplikacja korzysta z następujących uprawnień urządzeń mobilnych: geolokalizacja, pamięć urządzenia, bluetooth, lokalne powiadomienia, dostęp do internetu.

a) statystyki Google Play (właścicielem usługi jest firma Google inc.)

b) w aplikacji podkłady mapowe korzystają z zewnętrznej usługi Open Street Maps API: Polityka Prywatności Open Street Map

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Agnieszka Baranek,
adres pocztowy – ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków, adres e-mail: iod@zck-krakow.pl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH - MONITORING

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------