Utrudnienia. Remont alei głównej na Cmentarzu w Bronowicach

11 października 2022

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie informuje, że ze względu na pilną potrzebę wykonania remontu nawierzchni utwardzonej na terenie Cmentarza Bronowickiego przy ul. Pasternik w Krakowie prace remontowe prowadzone będą od października do grudnia 2022 r.

W okresie od 28.10.2022 r. do 02.11.2022 r., w związku z dniem Wszystkich Świętych, przerwane zostaną wszelkie roboty na terenie cmentarza. Wykonawca usunie również maszyny i urządzenia oraz odpady powstałe przy prowadzonych pracach. Teren nekropolii pozostanie w stanie uporządkowanym i wolnym od wszelkich utrudnień związanych ze swobodnym przemieszczaniem się. W tym okresie w obrębie alei głównej wykonana zostanie podbudowa co pozwoli następnie rozpocząć prace wykończeniowe. Na dzień 1 listopada aleja będzie dostosowana do poruszania się, niemniej jednak chcielibyśmy zaznaczyć, że finalny efekt prac będzie można zobaczyć po ich całkowitym zakończeniu t. j. w grudniu 2022 r. kiedy remontowana nawierzchnia pokryta zostanie kostką brukową.

Zważywszy na zły stan nawierzchni alei, wymagającej niezwłocznego remontu oraz mając możliwość pilnego wykorzystania środków na ten cel w roku bieżącym, postanowiliśmy przeprowadzić powyższą inwestycję pomimo, iż prace niestety nie zostaną ukończone przed dniem Wszystkich Świętych.

Dlatego też przepraszamy za tą niedogodność, jednocześnie prosząc wszystkich odwiedzających groby bliskich na Cmentarzu Bronowickim o wyrozumiałość i cierpliwość.

Przypomnijmy, że przedmiotem umowy zawartej z wykonawcą wyłonionym 1 września br. w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym ustawy PZP jest remont alejki z jej odwodnieniem wzdłuż części zachodniej cmentarza – odcinek od bramy głównej, znajdującej się przy ulicy Pasternik do ulicy Na Polach na Cmentarzu Bronowickim w Krakowie. Jednocześnie obok zasadniczych robót związanych z remontem alejek, zamówienie obejmuje również m.in.: wykonanie dostawy i montażu, dwóch stalowych stojaków na grabki i konewki (po 10 sztuk grabek i konewek 5 litrowych na każdym), wykonanie schodów betonowych i palisady wraz z otokiem z kostki wokół zdroju z kostki brukowej.