ZCK w Krakowie poszukuje pracownika na stanowisko robotnika lub starszego robotnika (grabarz).

22 maja 2024

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

poszukuje pracownika na stanowisko robotnika lub starszego robotnika (grabarz)

na Cmentarzu Prądnik Czerwony ul. Powstańców 48, 31-422 Kraków

 1. Wymagania:
  • wykształcenie minimum podstawowe,
  • brak przeciwwskazań do pracy na wysokości,
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku robotnika, starszego robotnika,
  • posiadanie obywatelstwa polskiego, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  • mile widziane prawo jazdy kat. B.
 2. Zakres obowiązków:
  • przygotowywanie grobów ziemnych i murowanych do pochowań,
  • pochówki do grobów ziemnych, murowanych oraz nisz urnowych,
  • przeprowadzanie ekshumacji,
  • wykonywanie odkrywek dendrologicznych,
  • wykonywanie rozbiórek nagrobków, otwarć grobów murowanych, prowizoryczne ustawianie nagrobków po pogrzebie,
  • prowadzenie prac porządkowych na terenie cmentarza, w tym porządkowanie miejsc po pochówku.
 3. Praca od poniedziałku do piątku od godziny 7:00 do 15:00.
 4. Ilość etatów:
  • 1 etat

Kontakt telefoniczny:

Dział Spraw Pracowniczych: 12 619 99 21

Kierownik Działu Obsługi Cmentarza Prądnik Czerwony: 12 410 65 55