Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym

7 września 2022

Dyrektor Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie i na tablicy ogłoszeń Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie przy ul. Rakowickiej 41 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie został podany do publicznej wiadomości od dnia 06.09.2022 r. do dnia 27.09.2022 r. wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2404/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 r. dotyczący przeznaczenia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym obejmujący:

1) Część działki 18/7, obręb 21- Śródmieście (stanowiska przy parkingu od wschodniej strony cmentarza) - na cel: handel artykułami związanymi z kultem zmarłych.

ZAŁĄCZNIK