Zmiany organizacyjne w funkcjonowaniu Zarządu Cmentarzy Komunalnych.

2 grudnia 2021

Kraków, dnia 2 grudnia 2021r.

Zmiany organizacyjne w funkcjonowaniu Zarządu Cmentarzy Komunalnych w związku z zagrożeniem zdrowia publicznego w wyniku występowania w Polsce koronawirusa COVID-19

W związku z postępującą sytuacją kryzysową i zagrożeniem epidemiologicznym związanym z występowaniem w Polsce koronawirusa COVID-19, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne oraz zapewnienie ciągłości funkcjonowania Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie jako jednego z elementów kluczowych dla zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego miasta Krakowa w związku z koniecznością zapewnienia ciągłości pochowań - wprowadza się poniższe zmiany organizacyjne w funkcjonowaniu Biur obsługi Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie:

W okresie od dnia 2 grudnia 2021r. do odwołania Biura obsługi Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie realizują wyłącznie zadania bieżące w zakresie formalności związanych bezpośrednio:

z pochowaniami, (nadal obowiązują w tym zakresie tymczasowe rozwiązania umożliwiające załatwianie tych spraw bez konieczności osobistej wizyty w tut zarządzie),

ekshumacjami,

robotami budowlano – montażowymi.

Godziny urzędowania biura: od pn. do pt. 7.30 do 15.30.

W pozostałych, nie wymienionych powyżej sprawach kierowaną do ZCK korespondencję można pozostawiać w skrzynkach podawczych umieszczonych na poszczególnych Rejonach/Cmentarzach.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy, wskazany poniżej.

e-mail: sekretariat@zck-krakow.pl
strona internetowa: http://www.zck-krakow.pl

platforma E-PUAP

telefon: Centrala ZCK (12) 619 99 00

Rejon I Rakowice ul. Rakowicka 26 w Krakowie (Cmentarz Rakowicki, Cmentarz Bronowice, Cmentarz Mydlniki):

tel. 12 619 99 14, 12 619 99 15, 12 619 99 26, 12 619 99 10 fax: 12 619-99-90, e-mail: piekarski@zck-krakow.pl

Rejon II Podgórze (Stary Cmentarz Podgórski, Nowy Cmentarz Podgórski, Cmentarz Prokocim, Cmentarz Wola Duchacka, Cmentarz Pychowice, Cmentarz Maki Czerwone, Cmentarz Kobierzyn-Lubostroń)

tel. 12 656 17 25,tel./fax 12 656 25 23,e-mail: palach@zck-krakow.pl

Rejon III Prądnik Czerwony (Batowice)- Cmentarz Prądnik Czerwony.

tel. 12 410 65 50,tel. fax 12 410 65 62, e-mail:siola@zck-krakow.pl

Rejon IV - Grębałów (Cmentarz Grębałów)

tel.12 645 31 14, tel./fax12 645 44 34, e-mail:cichy@zck-krakow.pl

lub sekretariat@zck-krakow.pl, fax nr 12 619 99 90.

W przypadku wizyty osobistej, prosimy o ograniczenie do minimum osób towarzyszących oraz o przestrzeganie zasady pojedynczego podchodzenia do stanowisk kasowych oraz stanowisk Biura Obsługi Klienta oraz zachowanie co najmniej 1,5 metra odległości od innej osoby oczekującej w kolejce oraz zasłanianie maską ochronną ust i nosa.

Celem minimalizacji konieczności osobistych wizyt w urzędzie, zachęcamy do wnoszenia opłat przelewem/ przekazem, na niżej wskazany numer rachunku bankowego Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie:

Bank PKO Bank Polski S.A 08 1020 2892 0000 5602 0757 2516

NR IBAN:

PL 08 1020 2892 0000 5602 0757 2516

SWIFT (BIC): BPKOPLPW

Wpłacających prosimy o podanie w tytule przelewu/przekazu danych pozwalających na właściwe zakwalifikowanie wpłaty, to jest informacji:

1. w czyim imieniu dokonywana jest wpłata
oraz

2. czego wpłata dotyczy

Prosimy o wyrozumiałość oraz stosowanie się do zaleceń i wytycznych służb sanitarnych.

Dyrektor Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie