Prosimy o ostrożność. Niebezpieczne skutki zjawisk atmosferycznych

Prosimy o ostrożność. Niebezpieczne skutki zjawisk atmosferycznych

Czytaj dalej
Wydłużone terminy pochówków

Wydłużone terminy pochówków

Czytaj dalej
Zakończył się remont muru południowego na cmentarzu Rakowickim.

Zakończył się remont muru południowego na cmentarzu Rakowickim.

Czytaj dalej

Wykonanie projektu budowlanego remontu pomnika Armii Czerwonej na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Czytaj dalej

Zmiany organizacyjne w funkcjonowaniu Zarządu Cmentarzy Komunalnych.

Czytaj dalej

INFORMATOR DOTYCZĄCY FUNKCJONOWANIA ZARZĄDU CMENTARZY KOMUNALNYCH W KRAKOWIE W STANIE EPIDEMII.

Czytaj dalej

O Zarządzie Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

Autor: Piotr Forczek

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Kraków wykonującą zadania użyteczności publicznej z zakresu zarządzania i administrowania cmentarzami komunalnymi. ZCK realizuje przyznane kompetencje z poszanowaniem godności i czci należnej osobom zmarłym oraz w sposób umożliwiający osobom bliskim kultywowanie pamięci po zmarłych i realizację przysługującego im prawa do pochowania.

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie zaspokaja zbiorowe potrzeby mieszkańców Krakowa z zakresu cmentarnictwa między innymi poprzez:

  1. przyjmowanie zwłok, szczątków i popiołów ludzkich do pochowania,
  2. utrzymanie we właściwym stanie sanitarnym, estetycznym i technicznym obiektów, urządzeń i terenów cmentarnych,
  3. realizację zadań zleconych w zakresie opieki, administrowania, prac remontowych i konserwacyjnych grobów, pomników, tablic pamięci i innych obiektów mających wartość pamiątek historycznych wraz z ich otoczeniem, wskazanych przez Gminę Miejską Kraków, znajdujących się na cmentarzach komunalnych,
  4. świadczenie usług grabarskich.

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie zarządza 12 cmentarzami komunalnymi (tj. stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Kraków). Poza zakresem zarządu ZCK pozostają cmentarze parafialne i wyznaniowe.