Zmiany organizacyjne w funkcjonowaniu Zarządu Cmentarzy Komunalnych w związku  z zagrożeniem zdrowia publicznego w wyniku występowania w Polsce koronawirusa COVID-19.

Zmiany organizacyjne w funkcjonowaniu Zarządu Cmentarzy Komunalnych w związku z zagrożeniem zdrowia publicznego w wyniku występowania w Polsce koronawirusa COVID-19.

Czytaj dalej
INFORMATOR  DOTYCZĄCY FUNKCJONOWANIA ZARZĄDU CMENTARZY KOMUNALNYCH W KRAKOWIE W STANIE EPIDEMII.

INFORMATOR DOTYCZĄCY FUNKCJONOWANIA ZARZĄDU CMENTARZY KOMUNALNYCH W KRAKOWIE W STANIE EPIDEMII.

Czytaj dalej
OGRANICZENIA W ZAKRESIE KORZYSTANIA  Z OBIEKTÓW KULTU RELIGIJNEGO I SAL POŻEGNAŃ

OGRANICZENIA W ZAKRESIE KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW KULTU RELIGIJNEGO I SAL POŻEGNAŃ

Czytaj dalej

Wykonanie projektu budowlanego remontu pomnika Armii Czerwonej na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Czytaj dalej

50. rocznica śmierci Zbigniewa Skolickiego

Dziś minie 50. rocznica śmierci Zbigniewa Skolickiego, ekonomisty, przewodniczącego Prezydium Rady Narodowej Miasta Krakowa, pierwszego powojennego prezydenta miasta. Z tej okazji na jego grobie na cmentarzu Rakowickim zapłonie znicz od władz miasta Krakowa.

Czytaj dalej

Aukcja nisz urnowych na Cmentarzu Podgórki Tynieckie

Czytaj dalej

O Zarządzie Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

Autor: Piotr Forczek

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Kraków wykonującą zadania użyteczności publicznej z zakresu zarządzania i administrowania cmentarzami komunalnymi. ZCK realizuje przyznane kompetencje z poszanowaniem godności i czci należnej osobom zmarłym oraz w sposób umożliwiający osobom bliskim kultywowanie pamięci po zmarłych i realizację przysługującego im prawa do pochowania.

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie zaspokaja zbiorowe potrzeby mieszkańców Krakowa z zakresu cmentarnictwa między innymi poprzez:

  1. przyjmowanie zwłok, szczątków i popiołów ludzkich do pochowania,
  2. utrzymanie we właściwym stanie sanitarnym, estetycznym i technicznym obiektów, urządzeń i terenów cmentarnych,
  3. realizację zadań zleconych w zakresie opieki, administrowania, prac remontowych i konserwacyjnych grobów, pomników, tablic pamięci i innych obiektów mających wartość pamiątek historycznych wraz z ich otoczeniem, wskazanych przez Gminę Miejską Kraków, znajdujących się na cmentarzach komunalnych,
  4. świadczenie usług grabarskich.

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie zarządza 12 cmentarzami komunalnymi (tj. stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Kraków). Poza zakresem zarządu ZCK pozostają cmentarze parafialne i wyznaniowe.