Zamówienia publiczne

Prace obejmujące wymianę opraw oświetleniowych w budynku Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26 i ul. Rakowickiej 41.

ID ZAMÓWIENIA: DI.202.5.2.2023

Ogłoszenie o zamówieniu
Załączniki do Ogłoszenia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty