Zamówienia publiczne

Remont instalacji centralnego ogrzewania budynku ZCK przy ul. Wapiennej 13 w Krakowie.

ID ZAMÓWIENIA: DI.202.5.3.2023

Ogłoszenie o zamówieniu
Załączniki do Ogłoszenia
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty